مستند از وین تا ونک

مستند از وین تا ونک

پایگاه خبری تحلیلی ۵۹۸ اقدام به تولید مستند جالب از وین تا ونک نموده که دیدن آن به خوبی نشان می دهد آن هایی که بعد از اعلام توافق هسته ای به خیابان ها ریختند تا چه اندازه به محتوای آن آگاه هستند̷...